หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง เลื่อนการปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
UFTmkbKTue103325.pdf  
   
วันที่ : 
21/04/2563  เวลา : 10:33:25 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย