หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่นักการภารโรง)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
y2ldqrcMon94205.pdf  
   
วันที่ : 
13/04/2563  เวลา : 09:42:05 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน