หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึก
   
รายละเอียด : 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม รอบที่ 1)
   
เอกสารแนบ : 
ELk9ARmMon22611.pdf  
   
วันที่ : 
30/03/2563  เวลา : 02:26:11 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย