หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผลคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา
   
รายละเอียด : 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผลคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
   
เอกสารแนบ : 
XeYVzCZFri103210.pdf  
   
วันที่ : 
26/03/2563  เวลา : 03:26:17 pm
ผู้ประกาศ :  
เสมอ เวชสถล