หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบมหายการอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรยาม เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2563
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
n2eWVmKFri120527.pdf  
   
วันที่ : 
25/03/2563  เวลา : 01:30:12 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน