หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
aL5n955Thu45233.pdf  
   
วันที่ : 
19/03/2563  เวลา : 04:52:33 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย