หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ธุรการทั่วไป)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
DyBrm4pThu44805.pdf  
   
วันที่ : 
19/03/2563  เวลา : 04:48:05 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย