หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่นักการภารโรง)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
jDgQjILTue94651.pdf  
   
วันที่ : 
17/03/2563  เวลา : 09:46:51 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน