หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ธุรการทั่วไป)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
WYOJJ35Tue94427.pdf  
   
วันที่ : 
17/03/2563  เวลา : 09:44:27 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน