หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
YdI1tGuMon101418.pdf  
   
วันที่ : 
16/03/2563  เวลา : 10:14:18 am
ผู้ประกาศ :  
สุทธิดา ขยันยิ่ง