หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
g6ZF6e2Tue111226.pdf  
   
วันที่ : 
10/03/2563  เวลา : 11:12:26 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน