หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานธุรการทั่วไป)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
OVRNSm6Tue110922.pdf  
   
วันที่ : 
10/03/2563  เวลา : 11:09:22 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน