หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรือง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่นักการภารโรง)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
C07CzJWTue110659.pdf  
   
วันที่ : 
10/03/2563  เวลา : 11:06:59 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน