หัวข้อ :  
ประกาศผลสอบV-NET62 ระดับปวส.2
   
รายละเอียด : 
ตรวจสอบผลรายบุคคลได้ที่ http://www.allnetresult.niets.or.th/VNET/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentScore.aspx
   
เอกสารแนบ : 
4QfvtvMFri94054.pdf  
   
วันที่ : 
28/02/2563  เวลา : 09:40:54 am
ผู้ประกาศ :  
ภัชราภรณ์ พิมพา