หัวข้อ :  
ประกาศผลสอบV-NET62 ระดับปวช.3
   
รายละเอียด : 
นักศึกษาสามารถ เข้าดูผลสอบรายบุคคลได้ที่ http://www.allnetresult.niets.or.th/VNET/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentScore.aspx
   
เอกสารแนบ : 
5JAgPacFri94002.pdf  
   
วันที่ : 
28/02/2563  เวลา : 09:40:02 am
ผู้ประกาศ :  
ภัชราภรณ์ พิมพา