หัวข้อ :  
ผลการมอบตัวนักเรียน-นักศึกษา โควตา ระดับชั้น ปวช.และปวส. ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.พ. 63
   
รายละเอียด : 
ผลการมอบตัวนักเรียน-นักศึกษา โควตา ระดับชั้น ปวช.และปวส. ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.พ. 63 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
lxuVKvKWed40914.pdf  
   
วันที่ : 
26/02/2563  เวลา : 04:09:14 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย