หัวข้อ :  
ผลการมอบตัวนักเรียน-นักศึกษา โควตา ระดับชั้น ปวช.และปวส. ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 63
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผลการมอบตัวนักเรียน-นักศึกษา โควตา ระดับชั้น ปวช.และปวส. ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 63
   
เอกสารแนบ : 
liwMziWTue42441.pdf  
   
วันที่ : 
25/02/2563  เวลา : 04:24:41 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย