หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง นักเรียน นักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
OwJSyi0Fri45506.pdf  
   
วันที่ : 
14/02/2563  เวลา : 04:55:06 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย