หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบหมายหน้าที่ยามรักษาการณ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
AjRsVm1Fri114658.pdf  
   
วันที่ : 
31/01/2563  เวลา : 11:46:58 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน