หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรยาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
gBQmu12Fri113732.pdf  
   
วันที่ : 
31/01/2563  เวลา : 11:37:32 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน