หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ 42/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำพื้นที่
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
kL5Rqw8Mon94334.pdf  
   
วันที่ : 
27/01/2563  เวลา : 09:43:34 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย