หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ 41/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแผนงาน เป้าหมายและกิจกรรม ในการลดการใช้พลังงาน
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
QZoJv77Mon94153.pdf  
   
วันที่ : 
27/01/2563  เวลา : 09:41:53 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย