หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ ๓๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมวิชาชีพ“เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ”(OPEN HOUSE)๑๔ ก.พ.๖๓
   
รายละเอียด : 
สสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดไฟล์ ตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
r8WgQyMThu81501.pdf  
   
วันที่ : 
20/01/2563  เวลา : 11:11:02 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง