หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู
   
รายละเอียด : 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตา ประจำปีการศึกษา 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
ydfyHyPThu45832.pdf  
   
วันที่ : 
12/12/2562  เวลา : 04:58:32 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย