หัวข้อ :  
ประกาศสถาบันการอาชัวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2
   
รายละเอียด : 
ประกาศสถาบันการอาชัวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
oTlR4KjTue10530.pdf  
   
วันที่ : 
26/11/2562  เวลา : 01:05:30 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย