หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูจ้างสอนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
95e6wrEFri91831.pdf  
   
วันที่ : 
22/11/2562  เวลา : 09:18:31 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน