หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
QbPxF78Wed90707.pdf  
   
วันที่ : 
20/11/2562  เวลา : 09:07:07 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน