หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
zPM6md1Mon22626.pdf  
   
วันที่ : 
18/11/2562  เวลา : 02:23:19 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย