หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว(ทำหน้าที่สอน)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
eW1DyW3Mon90719.pdf  
   
วันที่ : 
18/11/2562  เวลา : 09:07:19 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย