หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอนครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
YxgCMhDWed101123.pdf  
   
วันที่ : 
6/11/2562  เวลา : 10:11:23 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน