หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
HATHyaYTue45800.pdf  
   
วันที่ : 
5/11/2562  เวลา : 04:58:00 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน