หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
NUGbz7NTue93604.pdf  
   
วันที่ : 
5/11/2562  เวลา : 09:36:04 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน