หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
ruAlJskFri114212.pdf  
   
วันที่ : 
1/11/2562  เวลา : 11:42:12 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน