หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
ZR7xqy2Thu102035.pdf  
   
วันที่ : 
17/10/2562  เวลา : 10:20:35 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย