หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
MTs5a49Wed30211.pdf  
   
วันที่ : 
25/09/2562  เวลา : 03:02:11 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย