หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
0lsok3cMon40351.pdf  
   
วันที่ : 
23/09/2562  เวลา : 04:03:51 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย