หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรยาม ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2562
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
dvyhCjeThu112518.pdf  
   
วันที่ : 
19/09/2562  เวลา : 11:25:18 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน