หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
05lmRiGWed21234.pdf  
   
วันที่ : 
11/09/2562  เวลา : 02:12:34 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย