หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2562
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
jSnzlsNFri15303.pdf  
   
วันที่ : 
27/06/2562  เวลา : 05:48:11 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน