หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรยาม ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2562
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
w24ZGbyTue35214.pdf  
   
วันที่ : 
28/05/2562  เวลา : 03:52:14 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน