หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
vpBdMGVFri103649.jpg  
   
วันที่ : 
10/05/2562  เวลา : 10:36:49 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน