หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนสะสมต่ำกว่าเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2561
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
1y6OEaOFri21200.pdf  
   
วันที่ : 
3/05/2562  เวลา : 02:12:00 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย