หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ ๑๗๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้นปวช.๑ และปวส
   
รายละเอียด : 
สามารถอ่าน และดาวน์โหลดคำสั่งได้ตามไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
dYX63gvWed42816.pdf  
   
วันที่ : 
1/05/2562  เวลา : 04:28:16 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง