หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
tMGuRqlMon55713.pdf  
   
วันที่ : 
29/04/2562  เวลา : 05:57:13 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย