หัวข้อ :  
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
   
รายละเอียด : 
ระดับชั้นปวช.๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระดับชั้นปวส.๑ วันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การแต่งกาย : นักเรียน นักศึกษาใหม่ ใส่ชุดนักเรียน ของสถานศึกษาเดิม ห้ามย้อมผม ห้ามทาเล็บ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
o3WVZ63Sun95613.pdf  
   
วันที่ : 
21/04/2562  เวลา : 09:56:13 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง