หัวข้อ :  
(update) กำหนดการกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
   
รายละเอียด : 
ปวช.๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ปวส.๑ วันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สามารถดำโหลดกำหนดการได้ตามไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
axYKLEzTue113351.pdf  
   
วันที่ : 
21/04/2562  เวลา : 09:37:18 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง