หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ ๑๕๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
   
รายละเอียด : 
สามารถดาวน์โหลดคำสั่งได้ตามไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
MIqvybASun93421.pdf  
   
วันที่ : 
21/04/2562  เวลา : 09:34:21 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง