หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
Jj2XhpWWed100458.pdf  
   
วันที่ : 
10/04/2562  เวลา : 10:04:58 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน