หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่นักการภารโรง)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
FudLZHOFri102332.pdf  
   
วันที่ : 
5/04/2562  เวลา : 10:23:32 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน