หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่นักการภารโรง (แม่บ้าน)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
   
เอกสารแนบ : 
za1NcZtFri102222.pdf  
   
วันที่ : 
5/04/2562  เวลา : 10:22:22 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน